Akceleracja

Przyśpieszanie dojrzewania projektu biznesowego  w formie startupu we wczesnej fazie jego rozwoju. Działania te realizowane są w ramach specjalnego programu  - akceleratora. Horyzont czasowy akceleracji to zazwyczaj kilka (średnio ok. 3) miesięcy. W tym okresie projekt zostaje zasilony niewielką sumą pieniędzy, co pozwala jego twórcom na pierwszą, niekiedy jedynie częściową walidację produktu lub usługi. Akceleracja umożliwia szybką i generującą niskie koszty weryfikację ryzyka technologicznego i finansowego.