Analiza finansowa

Jedna z metod analizy działalności przedsiębiorstwa. Proces badania stanu i kierunków rozwoju finansów firmy. Celem jej przeprowadzenia jest ocena stanu finansów podmiotu, jak też efektywności realizowanej polityki finansowej. Analiza umożliwia też zweryfikowanie decyzji finansowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Badanie może być przeprowadzone na wewnętrzny użytek firmy, ale też dla zewnętrznych podmiotów (np. potencjalnych inwestorów lub instytucji kredytowych).