Analiza rynku

Zespół działań, których realizacja ma pozwolić przedsiębiorstwu na określenie atrakcyjności rynku. Poprawnie przeprowadzona analiza rynku umożliwia firmie rozpoznanie szans i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem na danym rynku, jak też aktywnych na nim konkurentów. Według A. Aekera analiza rynku powinna składać się z następujących elementów:

  • Aktualna i prognozowana wielkość rynku
  • Tempo rozwoju rynku
  • Rentowność rynku
  • Struktura kosztów branży
  • Kanały dystrybucji
  • Trendy rynkowe
  • Kluczowe czynniki sukcesu