Analiza SWOT

Heurystyczna technika analityczna, jej celem jest rozpoznanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. Metoda zakłada podział informacji o podmiocie na cztery grupy:

  • Mocne strony (Strengths, S) – atuty i przewagi przedsiębiorstwa
  • Słabe strony (Weaknessess, W) – wady i bariery rozwojowe przedsiębiorstwa
  • Szanse (Opportunities, O) – czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstwa
  • Zagrożenia (Threats, T) – czynniki mogące zakłócić lub uniemożliwić przedsiębiorstwu zaplanowany rozwój