Bootstrapping

Metoda prowadzenia projektu biznesowego w formie startupu, która zakłada finansowanie działalności wyłącznie ze środków własnych. Cechą bootstrappingu jest rygoryzm w podejściu do kosztów oraz zarządzania płynnością. Budowanie biznesu w oparciu o założenia bootstrappingu możliwe jest w sytuacji, gdy nie istnieje duże zagrożenie konkurencyjne, a tempo rozwoju firmy może być powolne.