Business Angel

Indywidualny inwestor wspierający kapitałowo rozwój przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (startup). Anioł biznesu inwestuje w przedsięwzięcie środki własne w zamian za mniejszościowy udział w firmie oraz partycypację w zyskach, które w przyszłości generować będzie firma. Aniołowie biznesu zrzeszaja się w ramach tzw. sieci aniołów biznesu – platform, które selekcjonują potencjalnie atrakcyjne projekty oraz pozwalają inwestorom zachować anonimowość. Początkujący przedsiębiorcy mogą z kolei liczyć nie tylko na możliwość uzyskania kapitału, ale też na pomoc w dopracowaniu pomysłu biznesowego lub w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.