Dezinwestycja

W zależności od modelu biznesowego oraz etapu rozwoju spółki, w którym zainwestowaliśmy preferujemy różne drogi wyjścia z projektu. Dla wszystkich inwestycji niepublicznych naszym pierwszym wyborem jest wykup menadżerski. Rozumiemy, że dla większości przedsiębiorców pozyskanie inwestora jest etapem przejściowym, który pozwala na usamodzielnienie się.

Dla projektów seed i start-up gdzie jesteśmy pierwszym inwestorem przed wyjściem z inwestycji preferujemy pozyskanie kolejnej rundy finansowania. Po pozyskaniu kolejnego inwestora modelowymi sposobami dezyinwestycji są dla nas wyjście przy kolejnej rudzie finasowania projektu przez inwestora finansowego, sprzedaż spółki do inwestora branżowego, debiut na rynku giełdowym.

Dla projektów growth preferujemy trzy scenariusze dezinwestycji. Pierwszy to wykup lewarowany realizowany przez Spółkę (LBO). W ramach transakcji Spółka pozyskuje kapitał dłużny, który przeznaczany jest na wykup inwestora. Kolejne scenariusze obejmują pozyskanie inwestora branżowego lub debiut spółki na rynku giełdowym.

Każdą inwestycję rozpatrujemy indywidulanie dlatego powyższy przykłady pokazują pewną ogólną filozofię działania. W zależności od potrzeb i możliwości pomysłodawców możemy ustalić inne satysfakcjonujące strony rozwiązania.