Fundusze unijne dla innowacji

Perspektywa 2014-2020 obfituje w środki finansujące innowacje. W ramach grupy posiadamy spółkę doradczą zajmującą się tylko przygotowywaniem i rozliczaniem projektów unijnych.

Nasza oferta obejmuje analizę dostępnych źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym realizowany jest projekt oraz oczekiwanym poziomem dofinansowania.

Po złożeniu wniosku zajmujemy się kompleksowo prowadzeniem korespondencji z instytucjami udzielającymi wsparcia, pomagamy w podpisaniu umowy o dofinasowanie. Po otrzymaniu dofinansowania przygotowujemy kolejne wnioski o płatność oraz pilnujemy procedur związanych z wydatkowaniem środków.

Spółkom portfelowym pomagamy w sfinansowaniu wkładu własnego w okresach kiedy spółka czeka na refundację poniesionych wydatków.

Więcej informacji o środkach UE znajdziesz na www.dotacje.prometeia.pl