Giełda i jeszcze dalej

Spółki, które ubiegają się o kolejną rundę finansowania mogą brać pod uwagę debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Jest to rynek dedykowany młodym przedsiębiorstwom, działającym głównie w obszarze nowych technologii. Umożliwia pozyskiwanie kapitału na rozwój i przygotowuje do późniejszego przejścia na rynek regulowany.

Pomagamy spółkom przygotować się do debiutu giełdowego, koordynujemy proces pozyskania kapitału i zapewniamy wsparcie w późniejszej realizacji obowiązków informacyjnych. Przygotowujemy proces od strony formalno-prawnej, włącznie z przekształceniem przedsiębiorstwa w spółkę, co jest wymagane przed wejściem na giełdę. Ustalamy wartość kapitału, który zostanie pozyskany na drodze emisji akcji oraz wskazujemy najwłaściwszy dla spółki typ oferty - prywatną lub publiczną.

Wejście na giełdę, choć wielu młodym przedsiębiorcom wydaje się celem odległym, otwiera nowe możliwości finansowania spółki i nowy rozdział w jej rozwoju. Pomagamy przedsiębiorcom realnie ocenić, czy są gotowi na ten krok.

Więcej o naszych usługach znajdziesz na www.capital.prometeia.pl