Growth

Wielkość wejścia kapitałowego

W ramach fazy wzrostu  inwestujemy do 5 mln PLN w kilku transzach.

Preferowane branże

Medycyna

Finanse Weryfikacja projektu

Czas niezbędny pod podjęcia decyzji o inwestycji to blisko dwa miesiące. W tym okresie weryfikujemy dotychczasowe osiągnięcia spółki, stan projektu oraz przygotowujemy plan dalszego rozwoju.  Pozytywna weryfikacja kończy się podpisaniem umowy inwestycyjnej.

Czego oczekujemy

Potwierdzonego modelu biznesowego, osiągania BEP przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Dodatkowe wsparcie projektu przez Prometeia

Kompleksowo zajmiemy się pozyskiwaniem dalszego finansowania projektu. Możemy do tego wykorzystać środki pochodzące z dotacji UE, kapitał od aniołów biznesu i funduszy VC współpracujące z Prometeia, środki pochodzące z rynków giełdowych oraz kapitał dłużny.

Horyzont Inwestycyjny

2 do 5 lat.