Inkubacja

Jedna z podstawowych form wsparcia rozwojowego przedsięwzięć biznesowych, trwająca od momentu powołania do życia i rejestracji przedsiębiorstwa do czasu osiągnięcia przez nie stabilnej pozycji rynkowej i finansowej.