Inwestor strategiczny

Podmiot dokonujący inwestycji w spółkę, aby przejąć pakiet kontrolny akcji lub całość przedsiębiorstwa, a w długookresowej perspektywie – zwiększyć jej rynkową konkurencyjność. Inwestor strategiczny nazywany jest inwestorem branżowym, bowiem najczęściej działa w tej samej branży, co przejmowane przez niego przedsiębiorstwo.