K

Kapitał

Ogół zasobów przeznaczony do pomnażania wartości gospodarczych, występujący pod postacią środków pieniężnych, środków produkcji oraz zasobów intelektualnych.

Know-how

Cały chroniony prawnie dorobek przedsiębiorstwa. Bywa także definiowany jako nieopatentowane informacje praktyczne, uzyskane przez podmiot gospodarczy na drodze badań i doświadczeń. Informacje te muszą spełniać następujące kryteria: niejawności, ważności i użyteczności oraz łatwości identyfikacji. Do Know-how zalicza się zwykle m.in.: system obsługi klienta, metody zarządzania kadrami, stosowane strategie Public Relations lub zbudowaną sieć kontaktów.

Komercjalizacja wiedzy

Zespół działań, których celem jest przekształcenie pomysłów lub rezultatów prac badawczo-rozwojowych w technologie i produkty gotowe do wprowadzenia na rynek.