L

LBO

Wykup lewarowany przedsiębiorstwa, który inwestor finansuje środkami pochodzącymi z kredytu. Zabezpieczenie stanowią aktywa przejmowanego podmiotu. Transakcja odbywa się przy własnym udziale kapitałowym inwestora.

Lean management

Metoda zarządzania przedsiębiorstwem polegająca na ograniczaniu zasobów niezbędnych do realizacji celów biznesowych podmiotu (np. produkcji i dystrybucji dóbr) oraz na maksymalizacji wykorzystania środków, które pozostają do dyspozycji po restrukturyzacji organizacji. Lean management opiera się również na dostosowywaniu przedsiębiorstwa do sytuacji aktualnie panującej na rynku. Zarządzenie firmą z wykorzystaniem lean management ma ograniczyć koszty procesu produkcyjnego, przy jednoczesnym dostarczaniu konsumentom produktów spełniających większość ich oczekiwań.

Licencja

Umowa zawierana między przedsiębiorstwem a właścicielem patentu. Na jej mocy firma może komercyjnie wykorzystywać produkt lub technologię opracowaną przez wynalazcę, który uzyskuje z tego tytułu dochody.