LBO

Wykup lewarowany przedsiębiorstwa, który inwestor finansuje środkami pochodzącymi z kredytu. Zabezpieczenie stanowią aktywa przejmowanego podmiotu. Transakcja odbywa się przy własnym udziale kapitałowym inwestora.