Lean management

Metoda zarządzania przedsiębiorstwem polegająca na ograniczaniu zasobów niezbędnych do realizacji celów biznesowych podmiotu (np. produkcji i dystrybucji dóbr) oraz na maksymalizacji wykorzystania środków, które pozostają do dyspozycji po restrukturyzacji organizacji. Lean management opiera się również na dostosowywaniu przedsiębiorstwa do sytuacji aktualnie panującej na rynku. Zarządzenie firmą z wykorzystaniem lean management ma ograniczyć koszty procesu produkcyjnego, przy jednoczesnym dostarczaniu konsumentom produktów spełniających większość ich oczekiwań.