Licencja

Umowa zawierana między przedsiębiorstwem a właścicielem patentu. Na jej mocy firma może komercyjnie wykorzystywać produkt lub technologię opracowaną przez wynalazcę, który uzyskuje z tego tytułu dochody.