Marketing Innowacji

Wprowadzanie na rynek nowego produktu, który nie ma jeszcze konkurencji wiąże się z niezliczonymi problemami. Dla nas podstawą marketingu innowacji jest zasada 5 I – identyfikacja, indywidualizacja, interakcja, integracja, integralność.

Osiągnięcie zakładanych celów wymaga ścisłej współpracy osób posiadających kompetencje w zakresie budowania modeli biznesowych, zarządzania, marketingu, sprzedaży i rozwoju produktu. Razem ze współpracującymi podmiotami posiadamy doświadczenie niezbędne w procesie wdrożenia na rynek innowacji.