MBO

Transakcja wykupu przedsiębiorstwa przez zatrudnioną w nim kadrę managerską. Transakcje MBO (ang.: management buy out) w głównej mierze dotyczą spółek notowanych na giełdzie; przeprowadza się ją w np. obliczu przejęcia firmy przez zewnętrznego inwestora, który mógłby dokonać wymiany kluczowej kadry zarządzającej. Wykupy dokonywane przez management firmy zyskały na popularności w latach 80. ub. wieku w Stanach Zjednoczonych.