N

NDA (umowa o zachowaniu poufności)

Umowa o zachowaniu poufności, zawierana co najmniej między dwiema stronami (np. kooperującymi ze sobą przedsiębiorstwami).  Na jej mocy zobowiązują się one przekazywać sobie wzajemnie poufne materiały, niezbędne dla prowadzenia relacji biznesowych, zastrzegając jednak, że nie będą one przekazywane stronom trzecim. Umowa NDA (ang.: non-disclosure agreement) tworzy między sygnatariuszami więź poufności.