P

Patent

Dokument okresowo zapewniający wynalazcy wyłączność na ekonomiczne wykorzystanie swojego wynalazku. Patent uniemożliwia wytwarzanie produktu, stosowanie technologii lub świadczenie usług innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody ze strony wynalazcy. Posiadane patentu pozwala przedsiębiorcy na zbudowanie przewagi technologicznej lub rynkowej oraz na czerpanie zysków z udzielana licencji lub odsprzedaży patentu.

Preinkubacja

Faza poprzedzająca inwestycję, trwająca od kilku tygodni do kilku miesięcy. W jej ramach następuje opracowanie lub uszczegółowienie modelu biznesowego przedsiębiorstwa oraz przygotowanie biznesplanu wraz ze strategią rozwoju biznesu na okres 3-5 lat oraz - jeśli jest taka potrzeba – prototypu produktu lub MVP. Zakończenie preinkubacji dostarcza wiedzy niezbędnej, aby ocenić szanse na realizację przedsięwzięcia i podjąć decyzję o rozpoczęciu inwestycji.

Private Equity

Finansowanie przedsiębiorstw prywatnych, prowadzących ekspansję rynkową lub o ustabilizowanej pozycji na rynku, nie notowanych na giełdzie. Ich celem jest zwielokrotnienie potencjału przedsiębiorstwa i zwiększenie tempa jego rozwoju. Inwestycja Private Equity przybiera formę zasilenia kapitałowego oraz udostępnienia wiedzy i doświadczenia zebranego przez inwestora.

Prototyp

Pierwszy działający egzemplarz nowego lub zmodernizowanego produktu. Przeznaczony do przeprowadzenia testów i badań zastosowanych w nim rozwiązań technologicznych lub konstrukcyjnych.