Patent

Dokument okresowo zapewniający wynalazcy wyłączność na ekonomiczne wykorzystanie swojego wynalazku. Patent uniemożliwia wytwarzanie produktu, stosowanie technologii lub świadczenie usług innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody ze strony wynalazcy. Posiadane patentu pozwala przedsiębiorcy na zbudowanie przewagi technologicznej lub rynkowej oraz na czerpanie zysków z udzielana licencji lub odsprzedaży patentu.