Pre-IPO

Wielkość wejścia kapitałowego

W spółki zamierzające zadebiutować na NewConnect lub GPW inwestujemy do 5 mln PLN

Preferowane branże

Brak preferencji

Weryfikacja projektu

Czas jaki potrzebujemy na podjęcie decyzji to 2 tygodnie.

W tym okresie analizujemy memorandum ofertowe oraz inne dokumenty udostępnione przez Spółkę

Czego oczekujemy

Atrakcyjnego modelu biznesowego oraz odpowiedniej struktury transakcji.

Dodatkowe wsparcie projektu przez Prometeia

Kompleksowo zajmiemy się pozyskiwaniem dalszego finansowania projektu. Możemy do tego wykorzystać środki pochodzące z dotacji UE, środki pochodzące z rynków giełdowych oraz kapitał dłużny.

Horyzont Inwestycyjny

Do 2 lat.