Preinkubacja

Faza poprzedzająca inwestycję, trwająca od kilku tygodni do kilku miesięcy. W jej ramach następuje opracowanie lub uszczegółowienie modelu biznesowego przedsiębiorstwa oraz przygotowanie biznesplanu wraz ze strategią rozwoju biznesu na okres 3-5 lat oraz - jeśli jest taka potrzeba – prototypu produktu lub MVP. Zakończenie preinkubacji dostarcza wiedzy niezbędnej, aby ocenić szanse na realizację przedsięwzięcia i podjąć decyzję o rozpoczęciu inwestycji.