Private Equity

Finansowanie przedsiębiorstw prywatnych, prowadzących ekspansję rynkową lub o ustabilizowanej pozycji na rynku, nie notowanych na giełdzie. Ich celem jest zwielokrotnienie potencjału przedsiębiorstwa i zwiększenie tempa jego rozwoju. Inwestycja Private Equity przybiera formę zasilenia kapitałowego oraz udostępnienia wiedzy i doświadczenia zebranego przez inwestora.