Proces oceny projektu

Proces oceny zgłoszonego projektu może potrwać od kilku tygodniu do kilku miesięcy. Elementem, który wpływa na podjęcie decyzji inwestycyjnej jest jakość oraz efektywność współpracy z liderem.

Zgłoszenie

Oceniamy wyłącznie projekty, które zostały zgłoszone i kompletnie opisane na przygotowanym przez nas formularzu projektowym.

Ocena projektu

Analizujemy zgłoszony projekt oraz spotykamy się z jego pomysłodawcą. Następnie podejmujemy decyzję o skierowaniu projektu do fazy preinkubacji.

Preinkubacja

Obejmujemy zgłoszony projekt wsparciem i przeprowadzamy prace wdrożeniowe. Opracowane zostają podstawy dla funkcjonowania biznesu oraz niezbędne prototypy. Następnie badamy potencjał biznesowy zgłoszonego pomysłu i podejmujemy decyzję o dalszej współpracy.

Wdrożenie i rozwój

Zawieramy umowę inwestycyjną z projektami, które pomyślnie przeszły etap preinkubacji. Następnie rozpoczyna się realizacja biznesplanu.