Prototypowanie i Produkcja

Wielu początkujących przedsiębiorców nie posiada dostatecznej wiedzy w zakresie przygotowania prototypów oraz produkcji. W zespole Prometeia posiadamy osoby, które posiadają doświadczenie we wdrażaniu innowacji i prototypowaniu urządzeń. Posiadamy dostęp do laboratoriów, które umożliwiają konstrukcję oraz testowanie urządzeń. Powyższe pozwala na skrócenie czasu niezbędnego na wykonanie prototypu i jeśli jest taka konieczność przygotowania zgłoszeń patentowych.

Po przygotowaniu prototypu spełniającego stawiane przed nim wymagania, pomagamy w optymalizacji urządzenia pod kątem produkcji. W ramach procesu optymalizacji wybieramy odpowiednie podzespoły i ponownie planujemy ich rozmieszczanie. Pozwala to na zoptymalizowaniu kosztu podzespołów oraz procesu produkcyjnego, z uwzględnieniem posiadanego parku maszynowego i produkcji zlecanej na zewnątrz.