Runda finansowania

Etap finansowania inwestycji, powiązany z fazą rozwoju przedsiębiorstwa, który służy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Kolejna runda finansowania rozpoczyna się w momencie, gdy projekt spełni założone w danej fazie rozwojowej cele, a szanse jego niepowodzenia zmaleją.