S

Seed Capital

Kapitał zalążkowy, przeznaczony na finansowanie inwestycji w najwcześniejszej fazie działania przedsiębiorstw, obejmującej okres od powstania pomysłu na biznes do wejścia przedsiębiorstwa na rynek. Faza zalążkowa obejmuje okres od powstania pomysłu do pojawienia się przedsiębiorstwa na rynku. Środki finansowe przeznaczone są ocenę projektu i jego rozwój do fazy komercyjnej.

Spin off

Nowe przedsiębiorstwo, którego jednym z założycieli jest pracownik instytucji naukowej lub B+R (posiadający minimum stopien doktora) albo student lub absolwent. Jest one zależne od uczelni wyższej, a celem jego działania jest komercjalizacja wyników badań. Także nowe przedsiębiorstwo wydzielone ze spółki macierzystej dla realizacji konkretnego projektu technologicznego.

Spin out

Procedura wydzielenia  ze spółki dominującej jednego z jej działów, który uzyskuje niezależność i funkcjonuje jako odrębne przedsiębiorstwo. Na skutek wydzielenia nowy podmiot przejmuje część majątku, patentów lub technologii od spółki dominującej. W innym znaczeniu to nowe przedsiębiorstwo, założone przez przynajmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub B+R (musi on posiadać stopień doktora lub wyższy) albo studenta lub absolwenta, powołane do życia celem komercjalizacji wyników badań. Jest ono niezależne od uczelni wyższej i posiada odrębne źródła finansowania.

Startup

Przedsiębiorstwo dopiero rozpoczynające działalność lub prowadzące ją przez krótki okres. Jego celem jest komercyjna eksploatacja innowacyjnego pomysłu, często związanego z dziedziną nowoczesnych technologii. Startupy w pierwszym okresie funkcjonowania na rynku finansowane są ze środków własnych, a następnie poszukują innych źródeł kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju.