Seed Capital

Kapitał zalążkowy, przeznaczony na finansowanie inwestycji w najwcześniejszej fazie działania przedsiębiorstw, obejmującej okres od powstania pomysłu na biznes do wejścia przedsiębiorstwa na rynek. Faza zalążkowa obejmuje okres od powstania pomysłu do pojawienia się przedsiębiorstwa na rynku. Środki finansowe przeznaczone są ocenę projektu i jego rozwój do fazy komercyjnej.