Seed Capital

Wielkość wejścia kapitałowego

W ramach fazy zasiewu inwestujemy do 100 tys. PLN w kilku transzach.

Preferowane branże

IT, ICT, IOT

Weryfikacja projektu

Czas jaki potrzebujemy na podjęcie decyzji to 2 tygodnie.

W tym okresie wspólnie z zespołem projektowym i specjalistami branżowymi weryfikujemy możliwość stworzenia MVP, budujemy model finansowy obejmujący sposoby dalszego finansowania projekty oraz pierwszy biznesplan przedsięwzięcia. Pozytywna weryfikacja założeń kończy się podpisaniem umowy inwestycyjnej.

Czego oczekujemy

Zdeterminowanego zespołu posiadającego wiedzę na temat technologii i możliwości budowy MVP potwierdzającego możliwości projektu za kwotę nie wyższą niż 25 tys. PLN.

Dodatkowe wsparcie projektu przez Prometeia

Wykorzystując nasz network oraz spółki z grupy możemy wesprzeć pomysłodawców w projektowaniu oraz tworzeniu prototypów zarówno od strony hardware jak i software.

Wspólnie ustalimy strategię marketingową i pomożemy w jej wdrożeniu. Kiedy projekt będzie w odpowiedniej fazie zaprezentujemy go wspólnie zidentyfikowanym wcześniej kluczowym klientom.

Kompleksowo zajmiemy się pozyskiwaniem dalszego finansowania projektu. Możemy do tego wykorzystać środki pochodzące z dotacji UE, kapitał od aniołów biznesu i funduszy VC współpracujące z Prometeia, środki pochodzące z rynków giełdowych oraz kapitał dłużny.

Horyzont Inwestycyjny

Do 10 lat.