Spin off

Nowe przedsiębiorstwo, którego jednym z założycieli jest pracownik instytucji naukowej lub B+R (posiadający minimum stopien doktora) albo student lub absolwent. Jest one zależne od uczelni wyższej, a celem jego działania jest komercjalizacja wyników badań. Także nowe przedsiębiorstwo wydzielone ze spółki macierzystej dla realizacji konkretnego projektu technologicznego.