Term-sheet

Dokument określający warunki brzegowe potencjalnej transakcji inwestycyjnej, stanowiący podstawę do przygotowania umowy inwestycyjnej. Term-sheet zawierany jest z inicjatywy inwestora i wskazuje na jego zainteresowanie ulokowaniem kapitału w spółce oraz gotowością do przeprowadzenia procedury due diligence.