V

Venture Capital

Inwestycje w przedsiębiorstwa poszukujące źródeł finansowania, pozostające najczęściej na wczesnych etapach rozwoju i zazwyczaj działające w sferze nowoczesnych technologii. Inwestycja tego typu polega na objęciu części udziałów w firmie przez fundusz Venture Capital, w zamian za wkład kapitałowy i niezbędny Know-how.