Źródła finansowania

Zasoby środków pieniężnych zapewniających realizację przedsięwzięcia gospodarczego lub funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dzielą się na źródła własne (kapitał własny) i obce (kapitał zewnętrzny, zobowiązania).