Zgłoś projekt

Zacznij od rzetelnego wypełnienia formularza. Będzie to nasz pierwszy kontakt z Twoim projektem i bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli na czym polega planowane przedsięwzięcie. Zapewniamy, że wszystkie dane do nas przesłane objęte są zobowiązaniem do zachowania poufności. Etyka i najwyższe standardy obsługi naszych Klientów, Inwestorów i Partnerów to dla nas priorytet.

Pobranie dokumentu oznacza akceptację regulamin inwestowania.
Nasza Polityka inwestycyjna Prometeia Ventures.

Wypełniony formularz odeślij na:
inkubator@prometeia.pl