Biznesplan

Ocena opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego w formie kompleksowego dokumentu. Ponadto w biznesplanie znajduje się charakterystyka wszystkich działań, których realizacja umożliwić ma osiągnięcie celów zakładanych przez przedsiębiorstwo. Elementem biznesplanu jest również opis prowadzonej lub projektowanej działalności oraz oferowanych produktów lub usług. Biznesplan opracowywany jest w celach wewnętrznych (jako podstawa np. do oszacowania ryzykowności nowego projektu lub uzasadnienie dla restrukturyzacji firmy) lub zewnętrznych (pozyskanie finansowania na drodze kredytu bankowego, inwestycji lub dotacji unijnej).