Dywestycja

Ograniczenie skali i zakresu działania przedsiębiorstwa.