Inwestor finansowy

Podmiot dokonujący inwestycji w spółkę w celu maksymalizacji jej wartości, a następnie realizacji zysku z inwestycji. Inwestor finansowy (inaczej portfelowy) nie jest zaangażowany działalność operacyjną spółki. Rolę inwestorów finansowych pełnią najczęściej fundusze Venture Capital i Private Equity.