Inwestycja finansowa

Lokowanie kapitału, w postaci środków pieniężnych lub środków rzeczowych, w innym podmiocie gospodarczym, celem osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Inwestycje tego typu realizowane są głównie poprzez transakcje instrumentami finansowymi.