Komercjalizacja wiedzy

Zespół działań, których celem jest przekształcenie pomysłów lub rezultatów prac badawczo-rozwojowych w technologie i produkty gotowe do wprowadzenia na rynek.