Spin out

Procedura wydzielenia  ze spółki dominującej jednego z jej działów, który uzyskuje niezależność i funkcjonuje jako odrębne przedsiębiorstwo. Na skutek wydzielenia nowy podmiot przejmuje część majątku, patentów lub technologii od spółki dominującej. W innym znaczeniu to nowe przedsiębiorstwo, założone przez przynajmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub B+R (musi on posiadać stopień doktora lub wyższy) albo studenta lub absolwenta, powołane do życia celem komercjalizacji wyników badań. Jest ono niezależne od uczelni wyższej i posiada odrębne źródła finansowania.