Etapy działania

Inwestycja funduszu może nastąpić nawet po kilku tygodniach od prezentacji spółki. Jakość i przebieg procesu inwestycyjnego zależy od efektywność współpracy z zespołem ubiegającego się o dokapitalizowanie projektu lub startupu.

Preinkubacja

To pierwszy etap współpracy, którego efektem jest opracowanie modelu biznesowego oraz kompletnego biznesplanu zawierającego strategię działania na kolejne trzy lata funkcjonowania firmy. W razie potrzeby przygotowujemy również prototyp lub produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP).

Ten etap współpracy może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, czas jest zależny od specyfiki projektu. Preinkubacja kończy się oceną przedsięwzięcia i szans jego powodzenia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję o inwestycji.

Inwestycja

Inwestujemy kwotę do 1 mln zł w projekty, które pomyślnie przeszły fazę preinkubacji. Z pomysłodawcą projektu zawieramy umowę inwestycyjną, która reguluje stosunki właścicielskie w nowej firmie oraz sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawna współpraca z pomysłodawcą i odpowiednio przygotowany projekt, który nie wymaga szeroko zakrojonych prac w pierwszym etapie, pozwalają nam przeprowadzić inwestycję już po ok. 2 miesiącach od momentu zgłoszenia projektu.

Nadzór i wsparcie

Utworzone w wyniku inwestycji przedsiębiorstwo wspieramy operacyjnie (analityk, dyrektor finansowy, członek zarządu ds. finansowych) oraz strategicznie (członek rady nadzorczej). Udostępniamy naszą sieć kontaktów biznesowych i zasoby zgromadzone w Grupie Prometeia, aby zapewnić jak najefektywniejszy rozwój utworzonej spółce.

W razie potrzeby organizujemy kolejne rundy finansowania.