Polityka inwestycyjna

Inwestujemy w projekty, które wyróżniają:

  • Jasno określony produkt lub usługa
  • Zidentyfikowany rynek
  • Wysoki potencjał wzrostu

Inwestujemy w nowopowstałe spółki (również w projekty typu spin off/spin out) posiadujące innowacyjne rozwiązania lub zakładające szybki wzrost modele biznesowe.

Preferowany przez nas horyzont inwestycyjny wynosi od 2 do 5 lat, z możliwością przedłużenia współpracy do 10 lat.

Maksymalna wysokość inwestowanej kwoty to 1 mln zł, w przypadku większych inwestycji poszukujemy koinwestorów.

Droga wyjścia z inwestycji zależy od charakteru projektu i branży:

  • MBO – wykup naszych udziałów przez osoby zarządzające firmą, dokonany ze środków własnych lub wypracowanych przez firmę
  • IPO – wyjście przez sprzedaż akcji na giełdzie
  • Trade sale – sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu.
  • Sprzedaż udziałów inwestorowi finansowemu typu PE/VC w ramach kolejnej rundy finansowania firmy