Jak zgłosić projekt

Jako grupa Prometeia inwestujemy środkami własnymi pochodzącymi z bieżącej działalności grupy, kapitałem pochodzącym od naszych inwestorów, którzy decydują się na inwestycje pośrednio przez fundusz Prometeia Ventures jak i bezpośrednio w wybrane projekty oraz środkami pochodzącymi z dotacji w ramach działania 3.1. programu Innowacyjna Gospodarka.

Jeśli jesteś zaineresowany zgłoszeniem projektu prześlij nam prezentację swojego pomysłu na adres inkubator@prometeia.pl

Prezentacja powinna zwierać prezentację zespołu, produktu, rynku docelowego, modelu biznesowego, wartość kapitału do pozyskania wraz z jego przeznaczeniem.

Pomysłodawcy zainteresowani tylko kapitałem pochodzącym ze środków z Programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. proszeni są o zapoznanie się z polityką inwestycyjną funduszu i zgłoszenie projektu na formularzu zgłoszeniowym.